Wageningen Universiteit en Reserach centrum  
Go to Homepage Send an e-mail to - Coppens Marjolijn Help

BSc-MSc Thesis and Internship Projects, Wageningen University

Chair group:
Project type:
Limit to main project subjects for:
Word(s):
 

 Search results for 'boer' Results 1 -10 of total 23, search took 0.017 seconds 
 
CrypTicks: Virus-induced behaviour of ticks
Tick-borne encephalitis virus (TBE) is a virus transmitted by ticks. This virus is mainly found in Asia and Eastern-Europe. However, since 2016, this virus is also found in The Netherlands. TBEV can cause encephalitis in humans an ...
Supervisor: Fred de Boer, Julian Bakker, Sander Koenraadt
Department: Wildlife Ecology and Conservation group
 
Internship bij Bureau Waardenburg: Literatuur- en veldstudie aan de raaf
In Nederland neemt het aantal raven gestaag toe, en ze worden op steeds meer plaatsen in het land waargenomen. De raaf leeft een verborgen leven, waardoor er in ons land nog niet veel bekend is over de ecologie van deze forse kraa ...
Supervisor: Fred de Boer
Department: Wildlife Ecology and Conservation group
 
Internship bij Bureau Waardenburg: Onderzoek aan verstoringsafstanden van windturbines
Verstoringsafstanden verschillen per soort. Maar wat bepaalt de verstoringsafstand? Tijd van het jaar, locatie van het windpark, grootte van de vogel, grootte van de groep? Er is al veel gepubliceerd over verstoringsafstanden, maa ...
Supervisor: Fred de Boer
Department: Wildlife Ecology and Conservation group
 
Internship bij Bureau Waardenburg: Gebruik van rustgebieden Voordelta door sterns en recreanten.
De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor het spanningsveld tussen recreatie in beschermde natuurgebieden en de mogelijke effecten op natuurwaarden binnen die gebieden. Met name de effecten van ‘extreme’ watersporten ...
Supervisor: Fred de Boer
Department: Wildlife Ecology and Conservation group
 
Internship at the Netherlands Environmental Assessment Agency: "Get your hands on biodiversity change"
The Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP) provides the Dutch government with information on a wide variety of environmental issues that is based on its extensive scientific knowledge and expertise. Policy makers use MN ...
Supervisor: Dr. Fred de Boer
Department: Wildlife Ecology and Conservation group
 
The distribution of African Mammals, the quest for patterns and processes
The explanation of patterns in species richness ranks among the most fundamental issues in ecology. One of the major topics of our group is the explanation of patterns in African herbivore species richness. The African mammal data ...
Supervisor: Dr. Fred de Boer, Dr. Frank van Langevelde
Department: Wildlife Ecology and Conservation group
 
The effects of urbanization on bird species diversity in Nanching, China
Urbanization is one of the main reasons for habitat loss and fragmentation in urban areas. Different bird species may react differently to urbanization, depending on their species traits. Understanding the drivers of species distr ...
Supervisor: Dr. Fred de Boer
Department: Wildlife Ecology and Conservation group
 
Testing and developing a new high-tech GPS tracking systems for animals.
The Resource Ecology Group is engaged in the development of new hard- and software for tracking movement and behaviour of animals (E-track programme). We now have new GPS-collars that, besides the GPS receiver, also have 3D accele ...
Supervisor: Dr. Fred de Boer
Department: Wildlife Ecology and Conservation group
 
Analysis of the spatial distribution of African Swine Fever.
Analysis of the spatial distribution of African Swine fever in Africa under influence of livestock densities, wildlife (bushpig, warthog) and environmental/climatic variables. The challenge will be to find the factors that are re ...
Supervisor: Dr. W.F. de Boer
Department: Wildlife Ecology and Conservation group
 
Elephant and predator impacts on savanna communities and their cascading effects
Elephant conservation might indirectly influence the herbivore community structure since elephants have the ability to change the vegetation structure in their habitat and thereby change the availability of browse and grass for ot ...
Supervisor: Dr. Fred de Boer
Department: Wildlife Ecology and Conservation group
 
Result pages:  Previous   1 2 3 of 3  [Next]
 
To homepage Wageningen UR