Project properties

Title Internship or MSc thesis at FLORON (Nijmegen): Bescherming van plantensoorten
Group Plant Ecology and Nature Conservation Group
Project type internship
Credits 24-36
Supervisor(s) begeleider FLORON (Jeroen van Zuidam of Laurens Sparrius), Monique Heijmans (WUR-PEN)
Examiner(s) Monique Heijmans
Contact info Monique.heijmans@wur.nl
Begin date 2018/04/01
End date 2020/12/31
Description FLORON is een kleine organisatie die onderzoek doet ten behoeve van de bescherming van Nederlandse plantensoorten, gevestigd in Nijmegen.
Een internship kan bestaan uit:
- data-analyse van natuurwaarnemingen uit de NDFF (Nationale Database Flora en Fauna)
- veldonderzoek naar populaties van beschermde plantensoorten
- literatuurstudie naar effectiviteit van verschillende beheermaatregelen van waterplanten
bekijk ook: http://www.floron.nl/over-floron/stageplekken
Used skills
Requirements Interesse in Nederlandse flora