Project properties

Title Internship bij Bureau Waardenburg:
Onderzoek aan verstoringsafstanden van windturbines
Group Wildlife Ecology and Conservation group
Project type internship
Credits 24-39
Supervisor(s) Fred de Boer
Examiner(s) Prof.dr.ir. F. van Langevelde
Contact info fred.deboer@wur.nl
Begin date 2017/11/01
End date 2025/12/31
Description Verstoringsafstanden verschillen per soort. Maar wat bepaalt de verstoringsafstand? Tijd van het jaar, locatie van het windpark, grootte van de vogel, grootte van de groep? Er is al veel gepubliceerd over verstoringsafstanden, maar een goed overzicht ontbreekt. De stage zal dan ook deels focussen op een literatuurstudie om de bestaande kennis samen te vatten. Dit zal gecombineerd gaan met veldwerk waarbij minimale afstanden tussen vogels tot turbines gemeten worden op verschillende locaties in Nederland.
Used skills
Requirements