Project properties

Title Blood feeding on horses and cows by biting midges in The Netherlands
Group Entomology, Laboratory of
Project type internship
Credits 24
Supervisor(s) Armin Elbers (Central Veterinary Institute, Lelystad) and Sander Koenraadt
Examiner(s) M. Dicke
Contact info
Begin date 2016/05/01
End date 2020/09/01
Description Afrikaanse Paardenpest (AAP) kan een gevaar vormen voor de Europese paardenpolulatie. Nederland heeft met 11 paarden/km2 de hoogste paardendichtheid van de wereld. In de 80-er jaren zijn er grote uitbraken van APP in Spanje en Portugal geweest. Knutten zijn de vector voor deze verschrikkelijke ziekte, meer dan 90% van ge�nfecteerde paarden sterft. Wij weten nog te weinig af van host-vector relatie bij paarden in Nederland. Wij willen daarom een host-preference experiment van knutten (Culicoides) voor een paard en een melkkoe uitvoeren. Elk uur wordt gedurende enkele minuten knutten van de huid van een paard en een melkkoe gehaald met een stofzuiger. De vangsten worden vervolgens geconserveerd in alcohol, waarna ze worden geteld en gedetermineerd naar (sub)soorten door Rudy Meiswinkel (Culicoides �expert).
Used skills
Requirements For doing a BSc-thesis at Entomology, there are no requirements for specific courses.
For doing a MSc-thesis or internship at Entomology, the following requirements apply: ENT-30806 + a second ENT-course (preferably ENT-30306 or ENT-50806 or ENT-53806). As an alternative for the second ENT-course, PHP-30806 or BHE-30306 can be selected.
Note: these requirements do not apply for MBI students; MBI students should check the requirements for doing an ENT MSc-thesis or internship in the study programme of their specialisation.